Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín
NAŠE SLUŽBY

 
Mosty

Zhotovenie železobetónových mostov Konštrukcia železobetónových skeletov pozemných stavieb

Stavby

Tunely v otvorených výkopoch Veľké dopravné a pozemné stavby

Ubytovňa

Prevádzka ubytovne v Trenčíne

Dlhoročné skúsenosti:

 
 • Výsuvné skruže

 • Pevné skruže

 • Debniace systémy

 • Veľké dopravné stavby

 • Pôsobenie na Slovensku aj v zahraničí

Krajiny doterajšieho pôsobenia:

 
 • Slovenská republika

 • Česká republika

 • Nemecko

 • Holandsko

 • Švédsko

Konkurenčné výhody:

 
 • 120 členný skúsený tím pracovníkov

 • Odborníci stavebných profesií

 • Skúsenosť s prácou v zahraničí

 • Jazyková a odborná zdatnosť

 • Riadenie veľkých stavieb